Implementatie van een CRM systeem

De implementatie van een customer relationship management systeem bestaat uit een reeks werkzaamheden die tot doel hebben de software gereed te maken voor gebruik. Deels is dit een technische aangelegenheid, waarbij het gaat om configuratie en installatie van de CRM software. Voor een ander deel betreft de implementatie organisatorische aspecten en gaat het erom gebruikers van het nieuwe relatiebeheer systeem voor te bereiden op nieuwe omstandigheden en bedrijfsprocessen. Door technische of organisatorische aspecten onvoldoende voor te bereiden of door onvoldoende specialistische hulp, wordt niet iedere software implementatie een succes. Met de boeken, whitepapers, checklists, tips en adviezen uit de CRM box beschikt u over een leidraad bij de implementatie en vergroot u de kans dat uw implementatietraject goed verloopt.

Via deze pagina

Waarom gaan CRM implementaties mis?

Zelden zijn mislukte pakket implementaties te wijten aan de kwaliteit van de software zelf. Technisch worden problemen bijna altijd opgelost en als maatwerk nodig is om een unieke functie toe te voegen aan het customer relationship management systeem, dan resulteert dat doorgaans zonder problemen tot de gewenste oplossing.

Bijna altijd zijn mislukte software implementaties terug te voeren op haastig genomen beslissingen of overgeslagen stappen in het voortraject en slecht management rond de organisatorische aspecten van het selectie- en implementatietraject. Te beperkt inzicht in het eigen bedrijfsproces of onvoldoende draagvlak door toekomstige gebruikers niet in de besluitvorming te betrekken, zijn vaker de reden dat customer relationship management projecten moeizaam verlopen. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel, technisch én organisatorisch.

Meer over een CRM software implementeren

Wat maakt een CRM project succesvol? Wat laat een CRM project mislukken? De voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis in een organisatie is van grote invloed op het verloop van een CRM project. Dit boekje gaat over welke factoren een nieuw CRM project maken of breken.

crm systemen

CRM selectie