Online CRM systemen

De gewoonte was altijd om CRM systemen aan te schaffen en binnen uw eigen IT infrastructuur te installeren. De laatste jaren neemt echter het huren van customer relationship management software een grote vlucht. De toepassing is dan online voor u beschikbaar en in plaats van hoge kosten in één keer, betaalt u maandelijks een vast bedrag voor het gebruik ervan. Over de online CRM toepassing publiceert het ICT informatiecentrum enkele boeken, die u via de CRM box gratis kunt ontvangen.

Op deze pagina

CRM kopen of online?

Naast de mogelijkheid om het systeem te kopen, kunt u ook de mogelijkheid van online software onderzoeken. Het CRM systeem is dan via internet voor u beschikbaar. Voor deze huur van zowel software als hardware betaalt u periodiek een bedrag. Dit bedrag kan variëren van enkele euro’s tot honderden euro’s per gebruiker per maand. Veel CRM leveranciers bieden hun software inmiddels in een online variant aan. Voordeel is dat u zelf niet meer hoeft te investeren in software, hardware en beheer. Het enige dat u nodig heeft is een laptop, tablet of telefoon met internettoegang.

Meer over online CRM

Een toenemend aantal organisaties kiest voor het online gebruik van bedrijfssoftware. Ook online CRM oplossingen kunnen rekenen op een sterk stijgend gebruik. Toch blijven er ook organisaties die heel bewust kiezen voor CRM software die zij zelf installeren, de zogenaamde on premise oplossingen. Daar moeten goede redenen voor zijn. In deze uitgave van het ICT informatiecentrum willen wij u helpen bij het maken van uw afwegingen. Eigenschappen, voordelen en nadelen, alles komt aan de orde.

online crm

Online CRM

Voordelen van online CRM

Het online gebruik van CRM systemen biedt diverse voordelen. De belangrijkste daarvan leest u hieronder.

  • Onderhoud. Het beheer van CRM systemen verlangt regelmatig onderhoud. Bij online software heeft u er zelf geen omkijken meer naar. U belast uw eigen organisatie niet, hoeft er de kennis niet voor in huis te hebben, hoeft geen kosten meer te maken voor regelmatige updates en werkt altijd met de meest recente versie van de software.
  • Eenduidige data. Met customer relationship management software op uw eigen computers ontstaan er binnen uw bedrijfsnetwerk al snel eigen subsysteempjes met eigen opslag van voor anderen waardevolle relatiegegevens. In de praktijk kan dit leiden tot het niet toegankelijk zijn van data- of synchronisatieproblemen. Bij online oplossingen is de opslag per definitie centraal en daarmee de kans op problemen klein.
  • Overal toegang. Online CRM en de data waarvan u gebruik maakt, binden u niet meer aan een vaste werkplek in de buurt van de computers waarop de software geïnstalleerd is. Overal ter wereld heeft u via internet toegang tot het systeem waarvan u online gebruik maakt. Thuiswerken en werken op locatie zijn hierdoor gemakkelijker, waardoor de productiviteit van medewerkers kan toenemen.
  • Geen investering. Voor steeds meer bedrijfsmiddelen geldt dat het prettiger is om deze te huren en niet aan te schaffen. Nadeel van zelf kopen is dat er geld beschikbaar moet zijn (extra duur als ervoor geleend moet worden), dat het aangeschafte bedrijfsmiddel op de balans staat en dat er minder financiële middelen beschikbaar zijn voor andere uitgaven. Het huren van online CRM software kost u een vast bedrag per periode, meestal betaalt u per maand. Er valt geen algemene uitspraak te doen of relatiebeheer software huren per saldo goedkoper of duurder is dan software kopen. Dat zal per toepassing apart bekeken moeten worden.
  • Flexibiliteit. Als u niet tevreden bent met de softwareoplossing of de door de leverancier geboden service kunt u uw contract opzeggen en overstappen naar een andere leverancier van online CRM. Dat gaat gemakkelijker en levert u minder financiële schade op dan in de situatie dat u de software gekocht en op uw eigen systemen geïnstalleerd zou hebben. U heeft hierdoor meer flexibiliteit.
  • Eenvoudige inbedrijfstelling. Het installeren en in gebruik nemen van nieuwe CRM software op uw eigen computersystemen vergt doorgaans veel tijd en verloopt zelden probleemloos. Maakt u gebruik van een online CRM dan duurt het gebruiksklaar maken van de software en het overzetten van de data meestal aanzienlijk korter.

Nadelen van online CRM

Aan het gebruik van online CRM systemen kunnen ook nadelen zitten.

  • Beveiliging van data. Als de CRM software en de data op uw eigen computers is geïnstalleerd, geeft u dat wellicht een groter gevoel van veiligheid dan in de situatie waarin u gebruik maakt van software via een leverancier van online CRM en uw eigen data doorlopend via internet tussen uw werkplek en de leverancier worden heen en weer gezonden. Toch is er inmiddels geen reden te twijfelen aan de beveiliging van uw data bij de leverancier. Laat u informeren over hoe de leverancier zijn beveiliging geregeld heeft.
  • Dataverlies. Alle gegevens over uw relaties zijn opgeslagen bij de leverancier van de online oplossing. Als de toegang tot uw data bijvoorbeeld door technische storingen niet mogelijk is, dan kunt u in theorie klantgegevens kwijtraken. Informeer bij de leverancier ervan hoe back-ups geregeld zijn, hoe wordt omgegaan met computerstoringen en of er een andere bron van uw data is zodat u niet zonder actuele gegevens zit als er onverhoopt iets mis mocht gaan.
  • Beperkte aanpassingsmogelijkheden. De leverancier van online CRM biedt zijn diensten meestal aan op basis van standaard customer relationship management software. Het op uw organisatie afstemmen van deze software is vaak maar beperkt mogelijk.
  • Integratie. Online CRM systemen kunnen gebaseerd zijn op softwareplatformen en technieken die afwijken van de technieken die u zelf gebruikt. Dit kan problemen geven bij de integratie met softwareapplicaties die op uw eigen bedrijfsnetwerk draaien.