Implementatie CRM systeem | Installatie – CRMsystemen.nl

CRM implementatie installatie

Voorafgaand aan deze fase is al precies gedefinieerd hoe de werking van het customer relationship management systeem moet zijn. De installatie is de laatste fase van de CRM implementatie. In deze fase maakt u de software operationeel, kunt het systeem in reële omstandigheden testen en brengt u de laatste verbeteringen aan, voordat u ‘live gaat’. Bij online softwareoplossingen (in de cloud) wordt de software niet op uw eigen hardware geïnstalleerd, maar maakt u gebruik van de CRM software die via internet bij de cloudprovider voor u toegankelijk is. Bij online CRM systemen speelt de installatie dus geen rol.

Installatie CRM systeem

De computers, servers en andere benodigde hardware waarop het nieuwe customer relationship management systeem gaat draaien, worden in deze fase voorzien van de juiste software. Databases worden geïnstalleerd en laptops, desktops, tablets en telefoons (voor zover nodig) worden gereed gemaakt voor gebruik. Wellicht moet het nieuwe systeem nog gekoppeld worden aan databases van andere systemen. Misschien is er eerst nog een conversie nodig van uw ‘oude’ data naar ‘nieuwe’. Is de data beschikbaar, de software geïnstalleerd en de configuratie gereed, dan is het tijd om de software te testen.

Gebruik nieuw CRM systeem

Rigoureus van de ene op de andere dag overgaan op een nieuw customer relationship management systeem is niet verstandig. Beter is het als uw nieuwe oplossing eerst nog schaduw draait aan de oude. Fouten kunnen dan worden opgespoord en hersteld, zonder dat uw bedrijfsproces daaronder lijdt. Pas als u na een grondige testfase de conclusie trekt dat alles volledig werkt, gaat u volledig over op het gebruik van het nieuwe pakket.

Ervaringen

Met de ingebruikname van het CRM systeem is de implementatie nog niet ten einde. Juist dan is het namelijk van belang om oren en ogen open te houden voor de ervaringen van de gebruikers. Geplande evaluatiemomenten bieden iedere gebruiker de mogelijkheid om zijn positieve en negatieve ervaringen te uiten. Noodzakelijke aanpassingen aan het geïmplementeerde systeem brengt u meteen aan. Snel anticiperen op gebruikservaringen biedt u de grootste garantie dat het enthousiasme voor de nieuwe software behouden blijft.

Teleurstellingen

Kort na de implementatie van een nieuw CRM systeem ontstaat vaak het beeld dat het voorheen eigenlijk zo slecht nog niet was. Storingen, onbeantwoorde vragen en haperende functionaliteit temperen dan snel het enthousiasme. De vernieuwing lijkt even geen verbetering. Bereidt u voor op deze reacties en voorkom teleurstellingen door gebruikers vooraf te vertellen dat software implementatie niet ophoudt bij de ingebruikname.

Consequent gebruik CRM systeem

Het CRM systeem is alleen optimaal functioneel als deze consequent gebruikt wordt. Een gebrek aan controle op de naleving van afgesproken procedures, vergroot het risico dat medewerkers hun oude en eigen methoden oppakken. Het gevolg hiervan is dat er steeds meer informatie onjuist of onvolledig is. Iedereen moet daarom overtuigd zijn van het optimaal gebruiken ervan. Het management heeft hierin een voorbeeldfunctie.