Open source CRM software

Open source CRM heeft de laatste jaren steeds meer bedrijfstoepassingen gekregen. Inmiddels is er diverse customer relationship management software als open source beschikbaar. Onterecht bestaat de gedachte dat open source synoniem is voor gratis. Dat is het zeker niet altijd. Meer over open source CRM kunt u lezen in de publicaties van het ICT informatiecentrum. U ontvangt deze als onderdeel van de gratis CRM box.

Open source software

Bijzonder aan open source software is dat de broncode (‘de tekst van het softwareprogramma’) voor iedereen vrij beschikbaar is. Gebruikers hebben de mogelijkheid de CRM software voor ieder doel te gebruiken. De software kan worden gewijzigd, gekopieerd en gedistribueerd zonder dat er op enig moment rechten moeten worden betaald aan de oorspronkelijke ontwikkelaars. Meestal ontwikkelt de softwareoplossing zich verder door de inbreng van de gebruikers, waarbij internet het medium is. De oorspronkelijke ontwikkelaars coördineren doorgaans de verdere ontwikkeling.

Open source crm

Open source versus gratis CRM software

Hoewel de broncode vrij beschikbaar is, betekent dit niet per definitie dat de relatiebeheer software waarvan u gebruikt maakt u iets kost. Open source slaat immers alleen op de vrije beschikbaarheid van de broncode. Om dit te verduidelijken ‘ontleden’ we CRM software in twee onderdelen: de software die draait op de computer (de gecompileerde executable) en de broncode waarmee deze software gemaakt is. De broncode is niet nodig om de software te laten werken, daarvoor is alleen de executable nodig. Mocht iemand een stuk software willen aanpassen dan moet hij de broncode hebben, deze aanpassen en vervolgens compileren. Er is dan een nieuwe versie van de software gemaakt.

Anders dan andere CRM software

Bij de meeste commerciële CRM software is de broncode beschermd en geheim. Als gebruiker koopt of huurt u een programma en gebruikt dat. Indien de software aangepast moet worden zijn de mogelijkheden vaak beperkt. Meestal moet men namelijk naar de leverancier van de originele customer relationship management software om de executable aan te passen. Dit terwijl al voor deze software is betaald.

Voordelen open source CRM

Indien betaalde CRM software open-source is, heeft degene die deze software gekocht heeft de beschikking over de broncode. Hiermee is het aan de koper van software (en niet meer aan de verkoper) om aan te geven of en hoe de software aangepast moet worden. En uiteraard is het dan ook aan de koper om verschillende aanbiedingen en aanbieders te vergelijken. De originele verkoper heeft als zwaarwegend argument bij een onderhandeling dat de benodigde ervaring en kennis voor de gewenste aanpassing bij zijn organisatie beter aanwezig is. Andere aanbieders zullen een zware taak hebben om op een vergelijkbaar niveau van kennis, kunde en ervaring te komen. De koper is degene die het bewijs van deze kennis, kunde en ervaring kan afdwingen. Hij is niet meer gebonden aan de originele leverancier en dus minder afhankelijk van keuzes die ooit in het verleden gemaakt zijn.

Diverse relatiebeheer systemen zijn als open source software gratis beschikbaar. U vindt deze terug in het CRM software overzicht. Om uit alle CRM systemen de software te kiezen die het best bij u past, kunt u CRM pakketten vergelijken. De CRM box is hierbij een waardevol hulpmiddel.


Wat is open source CRM

Ontdek nut en noodzaak
van goede CRM software

Tien belangrijkste stappen

Tien stappen op weg naar
de beste CRM oplossing