Voorbereiding | CRM pakketselectie - CRMsytemen.nl

Voorbereiding CRM pakketselectie

 • Belangrijk bij aanvang van iedere CRM selectie
 • Voorkom fouten en verkeerde keuzes
 • Gebruik de gratis informatie van de CRM kennisbank

Een CRM pakketselectie is een lastige opgave, met een grote kans op fouten die het project langer, duurder en dus minder succesvol kunnen maken. Verkeerde keuze kunnen desastreuze gevolgen hebben voor bedrijfsprocessen en resultaten. Het is dan ook van groot belang om tijdens een CRM pakketselectie in één keer tot de beste keuze van een oplossing te komen. Een goede voorbereiding is hierbij essentieel.

Vooronderzoek

Een vooronderzoek heeft tot doel om zo goed mogelijk in kaart te brengen hoe de klantprocessen in uw organisatie werken, wie daarbij een rol speelt en welke informatie u daarbij wilt vastleggen. Het vooronderzoek eindigt met een betrouwbare definitie van de eisen en wensen rond de selectie van het CRM pakket. Het vooronderzoek bestaat uit:

 • Definitie van uw bedrijfsmodel
 • Analyse van uw bedrijfsproces
 • Opstellen van het informatieplan
 • Formuleren van uw eisen en wensen

Noodzaak voor een nieuw CRM pakket

Een goed vooronderzoek maakt u duidelijk of dat wat u met het nieuwe CRM pakket nastreeft, ook daadwerkelijk door het implementeren van nieuwe software bereikt kan worden. Door in deze fase in kaart te brengen hoe uw salesproces nu is en hoe dat in de toekomst zou moeten zijn, voorkomt u dat een CRM pakket onvoldoende afgestemd is op uw (toekomstige) salesproces. Ook zorgt u er met een vooronderzoek voor dat er eenduidigheid kan bestaan over de selectiecriteria bij de leden van het projectteam dat verantwoordelijk is voor de selectie en implementatie.

Waarop letten in de voorbereiding op CRM pakketselectie?

Het gebeurt dat organisaties een grondige procesanalyse niet nodig achten, omdat er op voorhand van uitgegaan wordt dat geen verbeteringen van het bedrijfsproces mogelijk zijn. Veel bedrijfsprocessen ‘gaan nu eenmaal zo, omdat ze al jaren zo gaan’. Omdat de hele organisatie zich heeft aangepast aan bestaande bedrijfsprocessen wordt het zoeken naar verbeteringen vaak naar de achtergrond gedrukt. Bovendien zitten veel medewerkers van organisaties niet te wachten op veranderingen. Om bedrijfsprocessen goed te analyseren zijn enkele stappen nodig:

 • Definieer of herdefinieer het bedrijfsmodel.
 • Onderscheid de diverse bedrijfsprocessen.
 • Bepaal voor ieder bedrijfsproces doelen.
 • Analyseer in welke mate huidige processen aan de doelen beantwoorden.
 • Herontwerp bedrijfsprocessen.
 • Voer de nieuwe en vernieuwde bedrijfsprocessen in.
 • Evalueer de processen en stuur bij.

Uw CRM project zo succesvol mogelijk uitvoeren?
Gebruik alle beschikbare kennis