CRM pakketselectie | Tips en adviezen – CRMsystemen.nl

CRM pakketselectie tips

 • 8 belangrijke tips over CRM selectie
 • Lees ook alle andere tips en adviezen via de CRM kennisbank
 • Ontvang op uw toepassing gerichte tips via de CRM box

De selectie van een CRM pakket kan lastig zijn vanwege de vele keuzes, onder andere over de functionaliteit van de software en de keuze voor on premise of de cloud. Kiest u een standaardpakket, een standaardpakket met maatwerk of maatwerk oplossing, bijvoorbeeld gerealiseerd met low code? Met de CRM box, boeken, checklists en andere kennisproducten van het ICT informatiecentrum (zie de CRM kennisbank) beschikt u over veel informatie en talloze tips en adviezen over CRM pakketselectie. Veel van deze kennis is afkomstig van kennispartner van het ICT informatiecentrum. Een paar van hun tips over CRM pakketselectie leest u hier.

Tips CRM selectie

 • Veel CRM oplossingen voldoen al jaren en zullen dat naar alle waarschijnlijkheid nog wel even doen. Een nieuw pakket biedt nieuwe mogelijkheden en dat maakt het aantrekkelijk om over vervanging na te denken. Maar hoe noodzakelijk is de investering in een nieuw CRM pakket eigenlijk? Formuleer naast de argumenten om wél een nieuwe CRM oplossing te kiezen ook een aantal argumenten om dat níet te doen.
 • Breng eerst precies in kaart welke functionaliteit u nodig heeft en wat de verdere eisen en wensen zijn voor het CRM pakket. Pas in een latere fase van de selectie kiest u de vorm waarin u van de software gebruik wilt maken. Door te snel keuzes te maken, loopt u het risico softwareoplossingen uit te sluiten die wellicht qua functionaliteit het best passen.
 • De informatie die u gaandeweg het selectietraject vergaart, stelt u telkens weer in staat om uw doelstellingen aan te scherpen of aan te vullen. Wijzig uw doelstellingen zodra daar een aanleiding voor is.
 • Bij de selectie van CRM software kunt u het kaf snel van het koren scheiden door te vragen naar referenties. Ontbreken deze of wordt er erg moeilijk over gedaan, dan weet u genoeg. De softwarebedrijven of -adviseurs die succesvol bezig zijn, zullen referenties met plezier aan u prijsgeven.
 • Met de keuze en implementatie van nieuwe CRM software is veel tijd gemoeid. Start een selectie- en implementatietraject daarom op een moment dat die tijd beschikbaar is. Het is niet verstandig om dit traject in te gaan in tijden dat andere bedrijfsactiviteiten veel aandacht van u vragen.
 • Om inspiratie te krijgen voor het opstellen van uw eisen- en wensenlijst kan het zinvol zijn eens te kijken naar de functionaliteit van een CRM pakket waarvan u bij voorbaat weet dat deze voor uw organisatie veel te ‘groot’ is. U maakt dan wellicht kennis met functionaliteiten waar u zelf wellicht niet in eerste instantie aan gedacht had, maar die wel voor u belangrijk zijn.
 • De selectie van een nieuw CRM pakket begint met een goede analyse van de huidige situatie. Mede hierop baseert u de eisen- en wensenlijst. Inventariseer bij zoveel mogelijk toekomstige gebruikers wat zij als voor- en nadelen ervaren van de huidige software. Houd interviews en stel de juiste vragen. Wat zijn nu bronnen van ergernis? Wat werkt juist voortreffelijk? Welke functies worden gemist? Wat klopt er niet aan het proces, de werkvolgorde of de interactie met andere afdelingen? Geef uw medewerkers eens de opdracht een week lang bij te houden wat de plussen en minnen zijn (‘bedenk er minimaal tien’). Waar lopen de toekomstige gebruikers van het CRM pakket nu telkens tegenaan? En wat moet vooral behouden blijven?
 • Het is van belang om vooraf goed na te gaan of een bepaalde functionaliteit van het nieuwe CRM pakket ook daadwerkelijk essentieel is. Maar al te vaak worden wensen voor eisen aangezien en beperkt u zich onnodig in uw uiteindelijke keuze. Naarmate u meer softwareoplossingen leert kennen, bestaat het gevaar dat ‘nice to have’ eigenschappen een te grote rol gaan spelen bij ‘eisen en wensen’. Blijf onderscheid maken in hoofd- en bijzaken.

Uw CRM project zo succesvol mogelijk uitvoeren?
Gebruik alle beschikbare kennis