CRM pakketten vergelijken | Zo vergelijkt u CRM – CRMsystemen.nl

CRM pakketten vergelijken

  • Waarin verschillen CRM oplossingen?
  • Voorkom fouten bij het vergelijken van CRM pakketten
  • Gebruik de gratis informatie van de CRM kennisbank

Als uw bedrijfsprocessen in kaart zijn gebracht, procesverbeteringen zijn gerealiseerd en de eisen en wensen met betrekking tot het nieuwe CRM pakket zijn gedefinieerd, kunt u de volgende stap zetten. U kunt zich gaan richten op een eerste oriëntatie op beschikbare softwareoplossingen. Het resultaat hiervan is een longlist van mogelijke CRM pakketten en leveranciers. Vervolgens kunt u deze CRM pakketten vergelijken om uiteindelijk tot een shortlist te komen.

Alles over CRM selectie en implementatie

Deze fase bestaat uit:

  • Informatie zoeken en overzichten van CRM pakketten bekijken
  • Eerste vergelijking tussen oplossingen maken
  • Selectie van vijf tot tien potentieel bruikbare oplossingen (longlist)
  • Verder onderzoek, contact met leveranciers, verzoek om informatie (RFI)
  • Inkorten van longlist
  • Verder onderzoek, contact met leveranciers, inzage in kosten (request for proposal, RFP)
  • Beperking van keuze tot 2 of 3 oplossingen (shortlist).

Oriëntatie op CRM pakketten

Er zijn zeer veel verschillende CRM pakketten waaruit u kunt kiezen. Prettig dat u zoveel keuze heeft, maar het maakt de uiteindelijke keuze er niet gemakkelijker op. Dit onderstreept het belang van een goede oriëntatie en vergelijking. Te snel voortborduren op een CRM pakket dat u al kent of waarmee u al werkt, komt de kwaliteit van uw beslissing niet ten goede. Diverse informatiebronnen kunt u bij uw eerste oriëntatie raadplegen zowel voor productinformatie als voor toepassingsgerichte informatie, zoals de leveranciers zelf of de informatie die het ICT informatiecentrum u biedt, zoals de gratis CRM box, boeken en whitepapers. Maak ook gebruik van dit CRM stappenplan.

Longlist CRM pakketten

Op basis van informatie die u online, via de CRM box, via een adviseur of uit andere bronnen verkregen heeft, kunt u een eerste grove selectie maken van software oplossingen die in aanmerking komen. Criteria hiervoor heeft u eerder geformuleerd in de eisen- en wensenlijst. Ondanks dat u nog over weinig productspecifieke informatie beschikt, zet u de producten waarvan de verwachting reëel is dat zowel het product als de leverancier aan een groot aantal van uw eisen en wensen zal voldoen, op uw longlist. De leveranciers op de longlist benadert u met een verzoek om meer informatie. Zorg ervoor dat uw longlist uit niet meer dan tien leveranciers bestaat.

CRM software selectie
CRM software kiezen?
Dit is belangrijk!

Verzoek om informatie (RFI)

Als u functioneel en technisch precies weet waaraan uw nieuwe CRM pakket moet voldoen, kunt u de leveranciers van uw longlist benaderen. Dat kunnen er maximaal circa tien zijn. U benadert hen met een verzoek voor informatie, meestal aangeduid met RFI (Request For Information). Hierin geeft u een overzicht van de belangrijkste eisen en wensen, een toelichting op de toepassing en een korte beschrijving van uw organisatie. Productdemonstraties en verkooppresentaties zijn in deze fase voor u nog niet relevant. Software leveranciers zullen verschillend op uw verzoek reageren. Dat geeft u direct een goede indicatie voor de betrokkenheid die de leverancier ook later in het selectie- en implementatieproces zal hebben.

Shortlist verkorten

De meeste van de door u benaderde CRM leveranciers willen u graag informeren over hun CRM pakket. Leveranciers die niet reageren, benadert u zo nodig voor een tweede keer, maar veelbelovend is het uitblijven van een reactie niet. Alle reacties van leveranciers vergelijkt u. Door per aspect de eigenschappen van de verschillende customer relationship management pakketten in één schema naast elkaar te zetten, ziet u snel de verschillen en overeenkomsten. CRM pakketten die het minst voldoen aan uw criteria, schrapt u van de lijst. Zo houdt u vier of vijf potentiële CRM pakketten en leveranciers over. Met deze verkorte longlist gaat u verder.

CRM pakketten vergelijken

Tweede verzoek om informatie (RFP)

De overgebleven CRM leveranciers kunt u nu benaderen met meer informatie, door u aangedragen in de vorm van een Request For Proposal (RFP). De RFP bevat een compleet overzicht van alle eisen en wensen van het CRM pakket die u bij de voorbereiding op de selectie heeft gedefinieerd. Doel van het RFP is om u na reactie van de leveranciers een betrouwbare indicatie te geven van de mate waarin de aangeboden CRM software beantwoordt aan alle door u geformuleerde eisen en wensen. Ook geeft de reactie u een indicatie van de handelswijze van de CRM leverancier, de kosten van de relatiebeheer oplossing en de aanpak die de leverancier voorstelt om de software te implementeren.

Shortlist CRM pakketten samenstellen

De shortlist is een verdere selectie uit de CRM pakketten van de longlist en bevat maximaal drie CRM oplossingen die het best voldoen aan al uw eisen en wensen. Het aantal van drie geeft u voldoende mogelijkheden om overgebleven oplossingen in het vervolg van het selectietraject met elkaar te kunnen vergelijken. Bepaal in deze fase nogmaals en uitgebreider in welke mate er aan eisen en wensen voldaan wordt. Geef per beoordeelpunt een cijfer, bijvoorbeeld op een schaal van 0 tot 10. Beantwoordt een product volledig aan een eis of wens, dan kent u de maximale score van 10 toe. Is er totaal geen sprake van een ‘fit’ op dat punt, dan is de score minimaal. Voor alles daartussen kent u een andere reële score toe.

Door alle aspecten (eisen en wensen) in één overzicht te plaatsen, kunt u de CRM pakketten vergelijken op een eenvoudige manier. Door rekening te houden met de ‘zwaarte’ van alle aspecten in combinatie met alle scores kunt u tot een totaalscore komen. Op basis van de totaalscore kunt u een voorlopige keuze maken. De volgende stap is een goede demo.

Uw CRM project zo succesvol mogelijk uitvoeren?
Gebruik alle beschikbare kennis


Zo pakt u uw CRM project aan
CRM project starten?
Lees deze adviezen!