CRM checklist | Leidraad CRM pakket selectie – CRMsystemen.nl

CRM checklist

  • Praktische leidraad bij CRM selectie en implementatie
  • Voorkom dat u belangrijke aspecten over het hoofd ziet
  • Vind de CRM checklists via de CRM kennisbank

Elke CRM checklist van het ICT informatiecentrum helpt u bij de selectie en implementatie van CRM software en het structureren en uitvoeren van uw CRM project. Met de checklists beschikt u tijdens iedere fase in het selectieproces over een overzicht van alle aspecten die in die fase belangrijk zijn. Het overslaan van stappen kunt u daarmee voorkomen en bij ieder stap is duidelijk welke informatie voor u beschikbaar is. De checklists zijn beschikbaar als onderdeel van de CRM box. Deze uitgebreide informatie over de keuze en toepassing van CRM is gratis voor u beschikbaar.

Alle CRM kennis bij elkaar

Gebruik de checklist!

Checklists helpen u op een snelle, effectieve manier bij het organiseren van uw softwareproject. Puntsgewijs kunt u alle stappen in het selectietraject uitvoeren en afvinken. De meeste checklists die het ICT informatiecentrum voor u beschikbaar heeft, zijn onder eigen redactie samengesteld. Hieraan werkten tientallen kennispartners mee. De checklists zijn voor u beschikbaar via de CRM box, los of als onderdeel van de publicaties over deze software die onderdeel zijn van de box.

Handboek Softwareselectie

Het Handboek Softwareselectie van het ICT informatiecentrum legt u stap voor stap uit hoe een goed selectieproces eruit ziet. Als onderdeel van de CRM box beschikt u met dit e-boek niet alleen over veel (noodzakelijke!) kennis over het selectieproces, maar ook over meerdere checklists. Als u de volgorde aanhoudt die het handboek beschrijft vergroot u de kans om uiteindelijk een succesvolle CRM selectie af te ronden. U voorkomt fouten, herkent de risico’s tijdig en weet beter waarom u bepaalde keuzes moet maken.

Eigen checklists

Los van de checklists die het ICT informatiecentrum u kan aandragen, is het voorafgaand en tijdens de CRM selectiefase verstandig uw eigen aanvullende eisen en wensen in een checklist weer te geven. Hiermee voorkomt u dat u in de besluitvormingsfase aspecten over het hoofd ziet, waarvan u eerder had vastgesteld dat u deze voor de keuze van een nieuwe CRM oplossing of leverancier belangrijk vond. Maak onderscheid in een checklist voor de software, de leverancier en de uitvoering van uw project. Laat meerdere verschillende betrokkenen bij de CRM selectie en uw project de checklists invullen of doe dat gezamenlijk in het projectteam.

Uw CRM project zo succesvol mogelijk uitvoeren?
Ontvang alle CRM checklists via de CRM box