Top 10 CRM adviezen | ICT informatiecentrum – CRMsystemen.nl

Top 10 CRM adviezen

De belangrijkste CRM adviezen voordat u uw CRM project start
Het ICT informatiecentrum heeft de belangrijkste tips en adviezen over het kiezen van CRM software, de selectie van een leverancier en het organiseren van uw CRM project voor u samengevat. U kunt deze uitgebreide samenvatting van de top 10 CRM adviezen hieronder gratis downloaden in het kennisdocument ‘Zo pakt u uw CRM project aan’. Praktisch om op terug te vallen tijdens uw CRM project of te delen met collega’s. Niet alleen de meest logische (en desondanks te vaak vergeten) tips en adviezen rond het selectie- en implementatietraject van CRM software komen aan de orde, u leest ook hoe u foute beslissingen kunt voorkomen, hoe u valkuilen omzeilt en hoe u ervoor zorgt dat het selectietraject zo optimaal mogelijk verloopt.
Welke CRM software past bij u?

Uitgangspunten bij uw CRM project

Niet ieder CRM project verloopt goed. Er worden verkeerde keuzes gemaakt, er wordt met onjuiste aannames gewerkt of er is een gebrek aan relevante kennis om het selectietraject zelfstandig in goede banen te leiden. De gevolgen hiervan zijn dat u na uw project achterblijft met een slecht werkende CRM oplossing, projectkosten die ver boven uw budget gaan, onenigheid met leveranciers, enzovoort. Zaken die u het liefst vermijdt. Met de onderstaande uitgangspunten begint u op een manier die de kansen op een succesvolle selectie vergroot. Realiseer u dat …

  • U niet alles zelf kan weten. Uw expertise en actuele kennis op het gebied van CRM software is wellicht ontoereikend.
  • U kunt leren van CRM specialisten. Het is logisch dat zij meer weten dan u.
  • Alle externen die zich bemoeien met uw CRM project, eigen belangen hebben en dat objectiviteit (dus) best lastig is.
  • Kwaliteit geld kost. Een goed werkende CRM oplossing levert u meer op, dan u in uw CRM project kunt besparen.
  • U nieuwe mogelijkheden nu moet benutten. Van goede beslissingen nu, plukt u jarenlang de vruchten.

Klantgericht ondernemen
Verstandig CRM kiezen?
Lees dit boek!

Top 10 adviezen over CRM selectie

Lees hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste CRM adviezen. De uitgebreide tekst met veel extra informatie over het selecteren van CRM software kunt u downloaden bovenaan deze pagina.

1. Weet de eigenschappen waarmee u een oordeel vormt over CRM oplossingen
Er zijn veel parameters waarmee u CRM software kunnen onderscheiden en classificeren. Het is belangrijk dat u deze parameters en beoordelingscriteria kent.

2. Zorg dat u zelf de beslisser blijft. Consultants hebben ook hun belangen.

U bent en blijft de beslisser. U bepaalt wat de uitkomst van het selectietraject wordt. Realiseer u dat adviseurs ook kunnen handelen vanuit eigen belangen.

3. Stel uw beslissingen uit, als u twijfelt of als iets u niet duidelijk is.

Heeft u onvoldoende tijd of mogelijkheden gehad om alle keuzes die u kunt maken goed te overzien, stel een beslissing dan gewoon uit. Tijdsdruk of nog onvoldoende kennis zijn geen prettig uitgangspunten voor een doordacht besluit.

4. Start met het organiseren van uw bedrijfsprocessen
Kies nooit voor een nieuwe softwareoplossing als er eerst nog verbeteringen mogelijk zijn in uw bedrijfsprocessen. Analyseer deze eerst, breng verbeteringen aan en maak dan pas de keuze voor nieuwe CRM software.

5. Benut de aanwezige kennis
Er is in de publicaties van het ICT informatiecentrum zoveel kennis beschikbaar over hoe u het CRM selectietraject aanpakt, dat het zonde zou zijn als u daar geen gebruik van maakt. U kunt alle succesfactoren en valkuilen vooraf al kennen.

6. Hecht geen waarde aan ‘gratis selecties’
Het begeleiden van een CRM selectietraject is een serieuze bezigheid die geld kost. Iedereen die u een gratis selectie aanbiedt, praat u een oplossing aan en verdient daaraan. U wordt daar niet wijzer van.

7. Verruim uw horizon
Voorkom dat u zich te snel richt op wat u al kent. Juist met een open houding leert u nieuwe CRM oplossingen kennen die wellicht beter zijn dan wat bij u bekend was.

8. Weet wat u met uw organisatie wilt
CRM software kiest u voor de toekomst. Waarschijnlijk maakt u er minimaal vier of vijf jaar gebruik van en waarschijnlijk langer. Denk daarom na over hoe uw markt en uw verkoopproces er in die tijd uit zien en houd daarmee rekening met uw keuzes.

9. Sta open voor specialisten
CRM specialisten zijn dagelijks bezig met het thema dat voor u ‘slechts’ een onderdeel is van uw werkzaamheden en expertise. Maak gebruik van hun kennis. Het kan u de allesbepalende tip of het doorslaggevende inzicht opleveren.

10. Weet met welke juridische aspecten u in uw CRM project te maken krijgt
CRM is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfssoftware. U gaat hierover een overeenkomst aan met een externe partij. Zorgt dat u uw rechten en plichten kent en dat u weet wat er in de contracten moet staan om voldoende zekerheden in de bouwen.

Uitgebreide adviezen en toelichting

Op de websites van het ICT informatiecentrum vindt u nog heel veel meer adviezen, informatie, overzichten, checklists, boeken, whitepapers en tools om u te helpen bij de selectie van CRM software. In de gratis CRM box is de belangrijkste informatie voor u gebundeld. Kunnen wij u van dienst zijn met het vinden van informatie? Neemt u dan gerust contact op met de Servicedesk van het ICT informatiecentrum via 085 40 10 218.


Zo pakt u uw CRM project aan
CRM project starten?
Lees deze adviezen!