Over de CRM box

Waarom de box?

CRM projecten zijn complex. In iedere fase is het lastig om te overzien waarover u moet beslissen, welke kennis u daarvoor nodig heeft en wie u daarbij kan helpen. Belangen van CRM leveranciers en adviseurs zijn per definitie anders dan die van u. Daarom moet u zelf kunnen begrijpen waar uw project over gaat, welke keuzes u moet maken en hoe u het project aanstuurt. Bij al die keuzes, beslissingen en overwegingen helpt de CRM box u. U krijgt de handvatten om uw CRM project goed aan te pakken, weet wat belangrijk is, beschikt over de noodzakelijke kennis over CRM software, maakt kennis met oplossingen, kent de valkuilen en kunt voorkomen dat uw CRM project straks bij de 50% behoort die qua kosten, functionaliteit of planning mislukken. De CRM box levert u altijd waardevolle kennis op, kost u niets, mag u vrijblijvend gebruiken en hielp inmiddels al duizenden CEO’s, directeuren, managers, CIO’s en andere IT (mee)beslissers bij hun CRM project. Twijfelt u of de CRM box u kan helpen, belt u dan het ICT informatiecentrum. Wij helpen u graag.

Waarom het ICT informatiecentrum?

Het ICT informatiecentrum is sinds 2001 de meest gebruikte informatiebron bij de selectie en implementatie van bedrijfssoftware. Naast goede en praktische informatie zijn onze volledige onafhankelijkheid en betrouwbare werkwijze belangrijke redenen voor dit succes. Op geen enkele manier hebben wij belang bij uw keuzes van oplossingen of leveranciers. Ons doel is om via praktische kennis en informatie een bijdrage te leveren aan goede IT beslissingen. De CRM box doet dat bij de keuze van nieuwe CRM software.

Wat is de CRM box?

De CRM box is een complete, actuele kennisbron bij CRM projecten en de selectie van CRM software. De box bestaat uit (1) kennis over CRM software, CRM selectie en het aansturen van een CRM project, (2) informatie over CRM oplossingen, ontwikkelingen en praktijktoepassingen en (3) de ICT nieuwsbrief, die ICT beslissers en betrokkenen bij ICT projecten tweewekelijks op de hoogte houdt van relevante ontwikkelingen, nieuws en nieuwe publicaties van het ICT informatiecentrum. Samen vormen deze drie onderdelen een compleet pakket aan kennis en informatie die u stap voor stap begeleidt bij het vinden, selecteren en implementeren van nieuwe CRM software. U maakt alleen gebruik van de informatie die u nodig heeft. Meerdere mensen in uw projectteam kunnen van de informatie gebruik maken.

CRM box onderdeel 1: kennis over CRM software, CRM selectie en het aansturen van een CRM project

Het ICT informatiecentrum beschikt over een eigen redactie en werkt samen met meer dan 200 kennispartners. Kennispartners zijn specialisten bij adviesbedrijven, kenniscentra en leveranciers. Hun praktische en theoretische kennis is zeer waardevol en laat u de vele facetten van CRM software en de selectie daarvan zien. Wij publiceren deze kennis in boeken, e-boeken, whitepapers, checklists en online publicaties. Met de CRM box heeft u toegang tot al deze informatie, waaronder het Handboek Softwareselectie en alle andere boeken over CRM software en CRM selectie. Publiceren wij tijdens uw project nieuwe informatie over CRM software, dan is deze direct voor u beschikbaar.

CRM box onderdeel 2: informatie over CRM oplossingen, ontwikkelingen en praktijktoepassingen

De hierboven genoemde kennis wordt extra waardevol, als u deze kunt projecteren op bestaande CRM oplossingen en toepassingen. Deze praktijkgerichte kennis krijgt u rechtstreeks van enkele CRM specialisten. Zij hebben ervaring in uw branche, zijn bekend met uw bedrijfsproces en kennen de actuele ontwikkelingen. Deze specialisten weten dat u in deze fase alleen nog maar informatie wenst. De informatie die u van deze specialisten krijgt en het contact dat u met ze kunt hebben, blijkt in de praktijk zeer waardevol, ondanks dat er voor hen een commercieel belang zal zijn om hun kennis en oplossingen aan u te tonen. Door dit contact kunt u een betere verbinding maken tussen theorie en praktijk. U praat echt over oplossingen die voor u interessant zijn. En u kunt CRM software beter met elkaar vergelijken. Het contact met specialisten is vrijblijvend. Het ICT informatiecentrum heeft er geen belang bij dat u zaken met hen doet. Uit een groot aantal specialisten worden er vijf á tien gekozen die aanvullende, relevante informatie voor u hebben. Zij worden over uw aanvraag geïnformeerd en kunnen vervolgens eenmalig contact met u opnemen. Zij stemmen dan met u af hoe zij u het best kunnen helpen. U kunt dit contact ieder moment verbreken. Het ICT informatiecentrum ziet erop toe dat u niet onnodig wordt lastiggevallen. U bepaalt zelf welke informatie u wilt ontvangen.

CRM box onderdeel 3: ontwikkelingen, nieuws en meer

Via de ICT nieuwsbrief blijft u tijdens uw CRM project op de hoogte van nieuwe informatie en publicaties over CRM software. Tweemaal per maand informeert het ICT informatiecentrum via de ICT nieuwsbrief 13.000 ICT beslissers over nieuwe, belangrijke ontwikkelingen, nieuwe websites, boekjes, whitepapers en meer. Afmelden kunt u zich op ieder moment.

Stel ons uw vragen over de CRM box

Twijfelt u over het aanvragen van de CRM box, neemt u dan even contact met ons op. Het zou jammer zijn dat onduidelijkheid over de CRM box u ervan weerhoudt om van deze waardevolle informatiebron gebruik te maken.

  • Bel de servicedesk van het ICT informatiecentrum via 085 40 10 218
  • Stuur een WhatsApp