Relatiebeheer systeem

Een relatiebeheer systeem is een geautomatiseerd systeem dat dient om relaties te beheren en de analyses van die informatie te gebruiken om tot een optimale relatiebeheer strategie te komen. Het gebruik van zo een customer relationship management (CRM) systeem biedt uitgebreide mogelijkheden om de relatiebeheer strategie zo goed als mogelijk te ondersteunen. Het is voor bedrijven dus zeer belangrijk om over een goed functionerend relatiebeheer systeem te beschikken, zodat er altijd een overzichtelijk en een zo volledig mogelijk beeld van relaties beschikbaar is en hiernaar gehandeld kan worden.

Mogelijkheden Relatiebeheer systeem

Voor veel bedrijven is het belangrijk om de behoefte van hun klanten of potentiële klanten te kennen, maar hiervoor is informatie nodig. Het relatiebeheer systeem biedt uitstekende mogelijkheden om deze informatie over klantcontacten en de interacties met klanten te beheren. Het systeem biedt inzicht in zowel actuele klantcontacten en klantcontacten uit het verleden, altijd up to date en voor iedere gebruiker inzichtelijk.

Verder kan de informatie uit het relatiebeheer systeem met betrekking tot de verkoopkansen, offertes en overeenkomsten gebruikt worden om de concurrentiepositie te verstevigen. De kennis wordt verzameld door van de mogelijkheden tot rapportages en analyses gebruik te maken, maar die kennis moet vervolgens wel vertaald worden naar een doelgerichte strategie. De bedrijfsvoering kan met behulp van de analyses/conclusies uit het relatiebeheer systeem perfect afgestemd worden op de behoefte van de klant. De informatie kan er dus toe leiden dat het bedrijfsproces wellicht anders ingericht moet worden of dat de handelswijze ten aanzien van klanten en relaties op een andere manier vorm dient te krijgen om de klantloyaliteit te verhogen en dus uiteindelijk de omzet. Overigens dient het CRM systeem niet alleen gericht te zijn op de afdeling verkoop en marketing want als het gaat om klantgericht werken geldt dat het hele bedrijf hierbij dient te worden betrokken. De basis van het relatiebeheer systeem is dus gelegen in het aanpassen van de bedrijfsstrategie, waarbij er uiteraard nog regelmatig getoetst dient te worden of het bedrijf nog altijd steeds aan de klantbehoefte voldoet. Het klantgerichte proces is namelijk geen stilstaand proces.

Meer over relatiebeheer software

Een uitgebreide uitleg over relatiebeheer software, de toepassing ervan en andere aspecten leest u in het gratis boek ‘CRM software’, samengesteld door het ICT informatiecentrum.

Relatiebeheer systeem

relatiebeheer systeem