CRM systemen

Om een keuze te maken tussen verscheidene CRM systemen kan het nuttig zijn om een consultant in te schakelen. Een consultant kan veel tijd voor een bedrijf besparen, doordat een consultant onderzoek zal doen naar welke CRM pakket het beste aansluit bij de doelstellingen die de organisatie wil bereiken. Daarnaast is het belangrijk om een CRM systeem aan te laten sluiten op de branche waarin de betreffende organisatie actief is. Wat wel in ogenschouw genomen moet worden is de ‘onafhankelijkheid’ van een consultant, in hoeverre zal de deze persoon een CRM pakket kunnen adviseren die met volledige onafhankelijkheid is geselecteerd? Het is dan ook aan te raden om als bedrijf zelf te oriënteren op beschikbare CRM systemen en om zo zelf een geschikt pakket te selecteren. Zelf de touwtjes in handen houden is wel zo prettig. Eigen kennis over hoe het selecteren van een CRM pakket in zijn werk gaat is hierbij onmisbaar. De CRM box (informatiepakket) van het ICT informatiecentrum helpt om zelf inzicht te krijgen in de stappen die gevolgd moeten worden om een goed selectieproject uit te voeren. Bij de oriëntatie is het raadzaam om een team samen te stellen van toekomstige gebruikers, die samen de projectgroep vormen. Deze projectgroep kan inspraak hebben bij de uiteindelijke keuze van een CRM systeem. Deze situatie is het meest doeltreffend als de leden van de projectgroep van verschillende afdelingen komen die veel te maken krijgen met de software, iedere afdeling heeft baat bij andere gegevens en functionaliteiten waar rekening mee gehouden dient te worden.

CRM demo en training

Om inzicht te krijgen in de werking van CRM systemen kan bij de leverancier een demonstratie opgevraagd worden. Veel CRM leveranciers bieden ook een gratis demoversie van de software aan, die vaak een paar weken of een maand bruikbaar is en toegankelijk via internet. Een demoversie geeft ook duidelijkheid met betrekking tot het gebruikersgemak van een CRM systeem. Vaak worden er ook trainingen aangeboden door een leverancier om de gebruikers op te leiden nadat de CRM software is geïmplementeerd.

Meer over CRM systemen selecteren

Wat maakt de selectie van een CRM systeem succesvol? Wat laat een CRM selectie mislukken? De voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis in een organisatie is van grote invloed op het verloop van een CRM pakket selectietraject. Dit boekje gaat over welke factoren een nieuw CRM project maken of breken.

CRM systemen

CRM systemen