CRM systemen

Om een keuze te maken tussen verscheidene CRM systemen kan het nuttig zijn om een consultant in te schakelen. Een consultant kan veel tijd voor een bedrijf besparen, doordat een consultant onderzoek zal doen naar welke CRM pakket het beste aansluit bij de doelstellingen die de organisatie wil bereiken. Daarnaast is het belangrijk om een CRM systeem aan te laten sluiten op de branche waarin de betreffende organisatie actief is. Wat wel in ogenschouw genomen moet worden is de ‘onafhankelijkheid’ van een consultant, in hoeverre zal deze persoon een CRM pakket kunnen adviseren die met volledige onafhankelijkheid is geselecteerd?

Het is dan ook aan te raden om als bedrijf niet alleen maar afhankelijk te zijn van externe adviseurs, consultants of eenvoudige selectietools maar juist zelf de nodige kennis op te doen. De gratis CRM box (informatiepakket) van het ICT informatiecentrum biedt u die noodzakelijke kennis. Zo beschikt u over handvatten om uw CRM project goed aan te pakken, weet u wat belangrijk is, beschikt u over de noodzakelijke kennis van CRM software en kent u de valkuilen van een CRM project. Dit biedt u de bagage om uiteindelijk zelf een geschikt CRM pakket te selecteren. Zelf de touwtjes in handen houden is namelijk wel zo prettig.

Stel projectgroep samen

Bij de oriëntatie van CRM systemen is het raadzaam om een team samen te stellen van toekomstige gebruikers, die samen de projectgroep vormen. Deze projectgroep kan inspraak hebben bij de uiteindelijke keuze van een CRM systeem. Deze situatie is het meest doeltreffend als de leden van de projectgroep van verschillende afdelingen komen die veel te maken krijgen met de software, iedere afdeling heeft baat bij andere gegevens en functionaliteiten waar rekening mee gehouden dient te worden.

CRM demo en training

Om inzicht te krijgen in de werking van CRM systemen kan bij de leverancier een demonstratie opgevraagd worden. Veel CRM leveranciers bieden ook een gratis demoversie van de software aan, die vaak een paar weken of een maand beschikbaar is en online toegankelijk. Een demoversie geeft ook meer duidelijkheid over het gebruikersgemak van een CRM systeem. Vaak worden er ook trainingen aangeboden door een leverancier om de gebruikers op te leiden nadat de CRM software is geïmplementeerd.

Meer over CRM selecteren

Wat maakt de selectie van een CRM systeem succesvol? Wat laat een CRM selectie mislukken? De voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis in een organisatie is van grote invloed op het verloop van een CRM pakket selectietraject. Dit boekje gaat over welke factoren een nieuw CRM project maken of breken.

CRM systemen

CRM systemen