CRM software

CRM software is software die ontwikkeld is ter ondersteuning van het onderhouden van klantrelaties en wordt daarom ook wel klantrelatiebeheer software genoemd. CRM is de Engelse afkorting die staat voor Customer Relationship Management. Met het gebruik van CRM software is het mogelijk de focus te leggen op de klant en het verbeteren van de klanttevredenheid. Het systeem maakt het mogelijk om gegevens van iedere klant individueel vast te leggen en op te vragen. Deze gegevens kunnen variëren van de momenten waarop er contact is geweest en waarover, tot persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Op deze manier kan iedere klant individueel op een persoonlijke en gerichte manier benaderd worden.

Diverse soorten CRM software

CRM software kan daarnaast informatie verschaffen over hoeveel een klant daadwerkelijk oplevert aan inkomsten. Aan de hand van deze informatie kan worden vastgesteld of er meer tijd en aandacht in deze klant geïnvesteerd dient te worden. Er kan ook besloten worden om deze ‘winstgevende’ klanten een voorkeursbehandeling te geven, om ze zo aan het bedrijf te binden (klantloyaliteit verhogen). De informatie kan ook laten zien als een bepaalde klant meer kost dan dat deze uiteindelijk oplevert. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat er minder tijd aan deze klant wordt gespendeerd. De informatie die CRM software biedt, kan leiden tot bepaalde beleidsveranderingen met betrekking tot de klanten. Het doel van een CRM systeem is de relaties met klanten optimaliseren, waardoor een bedrijf een duurzame relatie met klanten opbouwt. De resultaten die CRM kan opleveren zijn vaak wel op de lange termijn pas zichtbaar.

Meer over CRM software

Een uitgebreide uitleg over CRM systemen, de toepassing ervan en andere aspecten leest u in het gratis boek ‘CRM software’, samengesteld door het ICT informatiecentrum.

CRM software

CRM software