CRM programma

Om te overleven kunnen bedrijven tegenwoordig niet om een CRM programma heen. CRM staat voor Customer Relationship Management, een business-strategie die de klant centraal stelt. Maar zoals hierboven al aangekomdigt is CRM niet alleen een strategie, maar ook een technologie. Een CRM systeem is een computerprogramma dat Customer Relationship Management ondersteunt, en er voor kan zorgen dat bedrijven het meeste halen uit hun klantcontacten. Opslaan, ordenen, raadplegen van relatiegegevens en een analyse van die gegevens, dat is waar een CRM programma toe dient.

Voordelen van een CRM programma

Het gebruik van een CRM systeem heeft verschillende voordelen: klantgegevens worden op een centrale plaats bewaard, waardoor het is uitgesloten dat bijvoorbeeld een adreswijziging van een klant bij de ene afdeling bekend is, terwijl een andere afdeling de correspondentie nog naar een oud adres stuurt. Ook geeft een CRM programma informatie op het niveau van de medewerker: welke verkoper heeft hoeveel omzet gedraaid, er kan bijgehouden worden of iemand al een klant is, bijna klant (hot prospect) of een lead (eerste fase van mogelijke klant). Op die manier kan er geregeld contact gelegd worden om van een lead uiteindelijk en klant te maken.

Ook projectadministratie kan door deze relatiebeheersoftware worden uitgevoerd. Maar daar blijft het niet bij. Een CRM systeem maakt inzichtelijk welke klanten het belangrijkst zijn, zodat het bedrijf de meeste aandacht kan besteden aan de relaties die de meeste waarde vertegenwoordigen. Waardoor deze relaties effectief kunnen worden beheerd en de verkoopinspanningen doelgericht worden. De term e-CRM wordt gebruikt voor CRM systemen die via het web gegevens van klanten verzamelen. Tegenwoordig is ook Social CRM (sCRM) belangrijk, waarbij social media worden gebruikt om de klant te benaderen en klantgegevens te verzamelen. Bedrijven die een CRM programma aanschaffen, moeten zorgen dat hun medewerkers goed met de software kunnen omgaan, om er het optimale rendement uit te halen. Ook is het verstandig vooraf goed na te gaan wat de toekomstige kosten van het CRM programma zijn en of men kiest voor een on-premise of meer voor de hand liggend CRM in de cloud.

Meer over een CRM selectie

Wat maakt een CRM selectie succesvol? Wat laat een CRM project mislukken? De voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis in een organisatie is van grote invloed op het verloop van een CRM project. Dit boekje gaat over welke factoren een nieuw CRM project maken of breken.

CRM programma

CRM programma