CRM pakket

Het aanschaffen van een CRM pakket is geen eenvoudige keuze. Een investering in bedrijfssoftware is vaak kostbaar, ingewikkeld en tijdrovend. Daarnaast bieden leveranciers veel verschillende soorten software pakketten aan. Naast ‘standaard’ CRM pakketten bestaan er ook nog andere soorten bedrijfssoftware die de eigenschappen en functionaliteiten van een CRM pakket hebben geïntegreerd in de software. Zo bestaan er ERP pakketten die onderdelen van een CRM systeem hebben geïntegreerd in de software. In veel gevallen gaat dit om een module met minder functionaliteiten dan een op zichzelf staand CRM systeem. Zo’n module is met name geschikt voor bedrijven die niet specifiek op zoek zijn naar een CRM pakket, maar op zoek zijn naar een uitgebreid (ERP) systeem dat meerdere processen binnen een bedrijf kan automatiseren.

Compleet beeld van de klant

Een CRM pakket helpt een organisatie bij het registreren en opvragen van gegevens van klanten, om zo een compleet profiel van de klant te krijgen. Door deze profielen met informatie kan de organisatie op een doeltreffende manier hun klanten benaderen. Een CRM pakket is dan ook software dat aansluit op de zakelijke strategie customer relationship management (klantrelatie management).

Het idee achter de strategie is dat het optimaliseren van de relatie met klanten zal zorgen voor verbetering van de bedrijfsresultaten en uiteindelijk een verhoging van de winst. Een CRM systeem biedt ondersteuning bij deze strategie, door het beheer van de klantrelaties zoveel mogelijk te automatiseren. Meerdere afdelingen binnen een bedrijf kunnen gebruik maken van hetzelfde systeem, waardoor iedereen de gegevens van een klant kan bijwerken en zo kan zorgen voor actuele klantstatussen. Doordat iedereen gebruik maakt van hetzelfde systeem en dezelfde gegevens, wordt ook samenwerking van verschillende afdelingen binnen een bedrijf bevorderd.

Meer over CRM pakketselectie

Wat maakt de selectie van een CRM pakket succesvol? Wat laat een CRM selectie mislukken? De voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis in een organisatie is van grote invloed op het verloop van een CRM pakket selectietraject. Dit boekje gaat over welke factoren een nieuw CRM project maken of breken.

CRM pakket

CRM pakket