CRM consultant

Een CRM consultant geeft advies aan bedrijven en organisaties ten aanzien van de keuze van customer relationship management en CRM software. De dienstverlening van een CRM consultant gaat overigens verder dan alleen het adviseren met betrekking tot de keuze voor een CRM systeem, want ook kan er op advies en uitvoering gerekend worden inzake de invoering en toepassing van relatiebeheersystemen. Oftewel de CRM implementatie.

CRM strategie

De CRM consultant kan veel voor een organisatie betekenen. In de bedrijfsvoering staat de klant centraal en niet het proces of het product. Met de diensten van een CRM consultant kan een bedrijf de concurrentiepositie sterk verbeteren door zich op de behoefte van de klanten te richten. Dus ook commerciële en operationele werkzaamheden kunnen tot het takenpakket van een CRM consultant behoren. Het komt er op neer dat er een complete strategie wordt ontwikkeld waarin de verkoop- en marketingprocessen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. De CRM consultant is onder meer bekend met het analyseren van bedrijfsprocessen, de implementatie van CRM software en kan ondersteuning aan gebruikers verlenen en trainingen geven. Naast de adviserende taak is er dus ook sprake van een uitvoerende taak, waarbij er onder meer gedacht kan worden aan het uitvoeren van technische werkzaamheden, zoals het programmeren en het ontwerpen van nieuwe functionaliteiten. Kortom: een optimale CRM strategie ontwikkelen met bijpassend CRM systeem dat aansluit bij de branche en doelstellingen van een organisatie is de belangrijkste taak van een consultant.

Voor bedrijven, die CRM willen toepassen is het zoals hierboven al aangegeven noodzakelijk om over de juiste CRM software te beschikken. Deze kan dus met behulp van een consultant of zelfstandig gekozen worden, gaat u zelfstandig een CRM systeem selecteren lees u dan goed in zodat u tot de juiste keuze van een CRM pakket kunt komen.

Meer over een CRM selecteren

Wat maakt een CRM project succesvol? Wat laat een CRM project mislukken? De voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis in een organisatie is van grote invloed op het verloop van een CRM project. Dit boekje gaat over welke factoren een nieuw CRM project maken of breken.

CRM consultant

CRM consultant