Tien misverstanden over CRM en CRM software

Over CRM bestaan de nodige misverstanden. Een goede voorlichting en voorbereiding is dan ook het halve werk bij het kiezen van een CRM pakket en de implementatie ervan. Ter informatie noemen we hierna een aantal van die misvattingen:

Misvatting 1: CRM heeft alleen met technologie te maken.
Technologie mag dan wel een belangrijk aspect zijn van CRM, maar wil CRM leiden tot succes kan het niet zonder een dergelijke planning, de commitment van het gehele bedrijf en de solide zakelijke processen.

Misvatting 2: CRM gaat alleen om stijgende verkopen.
Door precies te weten wat de wensen en eisen van de klant zijn en daaraan ook tegemoet te komen, zullen als gevolg daarvan de verkopen stijgen. Maar door een optimaal klantenbeheer en een goede klantenservice creëert u ook het effect van trouwe klanten, neemt u een voorsprong op de concurrentie en kunt u korten op de kosten.

Misvatting 3: CRM kunt u makkelijk ‘even’ invoeren.
Aan de invoering van CRM moet een gedegen voorbereiding vooraf gaan. Het gaat om het analyseren van de bedrijfsprocessen, de markten, de distributiekanalen en om nauwkeurige informatie over en van de klanten. Zo komt men tot een CRM-technologie waarmee medewerkers gemotiveerd raken en de doelen kunnen worden bereikt, die een bedrijf voor ogen staan.

Misvatting 4: CRM is alleen geschikt voor grote bedrijven met veel geld.
Meestal hebben kleine en middelgrote bedrijven geen (voldoende) financiële middelen om te investeren in een uitgebreid CRM-systeem, maar zij hebben wel als voordeel dat het management vaak dichtbij of direct in contact is met de klanten en in elk geval dichter staat bij de verkoopprocessen.

Misvatting 5: Zodra CRM eenmaal is geïmplementeerd, hoeft u er zich niet meer mee bezig te houden.
CRM moet gezien worden als een proces, niet als een bestemming. Met andere woorden: het stopt niet bij de implementatie maar moet continu worden geëvalueerd en bijgesteld voor wat betreft de aanpak en de tools.

Misvatting 6: CRM heeft alleen betrekking op het front office.
CRM kan nooit een zaak zijn van een afdeling van een bedrijf. Het is een aangelegenheid die vanuit alle hoeken benaderd moet worden: het management, de customer service, de verkoopafdeling, de telefoniste en de boekhouder; allemaal dragen zij bij aan een goede relatie met de klant.

Misvatting 7:Een CRM pakket is eenvoudig gekocht en in het bestaande systeem geplaatst.
Het installeren en integreren van een CRM-systeem is juist een enorme investering in tijd en geld en het kan, indien er onzorgvuldig mee wordt omgegaan, een behoorlijk risico voor ieder bedrijf zijn.

Misvatting 8: Doe bij installatie van CRM wat uw grootste concurrenten doen.
Zorg dat de installatie goed, maar ook zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, zodat de hele gang van zaken –verkoop, service, administratie- weer snel optimaal kan draaien, wat kostenverlagend en moraalverhogend werkt.

Misvatting 9: Een CRM pakket kiest u alleen uit de grote, bekende pakketnamen.
Er is een studie gedaan naar betrouwbare CRM-softwareontwikkelaars. Zo rond de tweehonderd namen kwamen naar boven. Neem de tijd om het juiste pakket te vinden. Het meest bekende pakket hoeft niet het meest geschikte te zijn voor uw bedrijf.

Misvatting 10: Een ERP software ontwikkelaar kan geen CRM leveren.
Veel ERP software ontwikkelaars werken óf samen met ontwerpers van CRM pakketten óf ontwikkelen die zelf. Het voordeel in beide gevallen is dat CRM goed geïntegreerd is in de ERP-software.