Open source CRM

Open source CRM is een fenomeen dat de laatste tijd steeds meer bedrijfstoepassingen krijgt. Inmiddels is zijn er diverse CRM applicaties als open source CRM beschikbaar. Vaak zelfs gratis, maar dat hoeft zeker niet. Open source is geen synoniem voor freeware.

Bijzonder aan open source software is dat de broncode (‘de tekst van het softwareprogramma’) voor iedereen vrij beschikbaar is. Gebruikers hebben de mogelijkheid de CRM software voor ieder doel te gebruiken. De software kan worden gewijzigd, gekopieerd en gedistribueerd zonder dat er op enig moment rechten moeten worden betaald aan de oorspronkelijke ontwikkelaars. Meestal ontwikkelt de softwareoplossing zich verder door de inbreng van de gebruikers, waarbij internet het medium is. De oorspronkelijke ontwikkelaars coördineren doorgaans de verdere ontwikkeling.

Open source CRM versus gratis CRM software

Hoewel de broncode vrij beschikbaar is, betekent dit niet per definitie dat de CRM software waarvan u gebruikt maakt u iets kost. Open source slaat immers alleen op de vrije beschikbaarheid van de broncode. Om dit te verduidelijken ‘ontleden’ we CRM software in twee onderdelen: de software die draait op de computer (de gecompileerde executable) en de broncode waarmee deze software gemaakt is. De broncode is niet nodig om de software te laten werken, daarvoor is alleen de executable nodig. Mocht iemand een stuk software willen aanpassen dan moet hij de broncode hebben, deze aanpassen en vervolgens compileren. Er is dan een nieuwe versie van de software gemaakt.

Anders dan andere CRM software
Bij de meeste commerciële CRM software is de broncode beschermd en geheim. Als gebruiker koopt of huurt u een programma en gebruikt dat. Indien de software aangepast moet worden zijn de mogelijkheden vaak beperkt. Meestal moet men namelijk naar de leverancier van de originele CRM software om de executable aan te passen. Dit terwijl al voor deze software is betaald.

Voordelen open source CRM
Indien betaalde CRM software open-source is, heeft degene die deze software gekocht heeft de beschikking over de broncode. Hiermee is het aan de koper van software (en niet meer aan de verkoper) om aan te geven of en hoe de software aangepast moet worden. En uiteraard is het dan ook aan de koper om verschillende aanbiedingen en aanbieders te vergelijken. De originele verkoper heeft als zwaarwegend argument bij een onderhandeling dat de benodigde ervaring en kennis voor de gewenste aanpassing bij zijn organisatie beter aanwezig is. Andere aanbieders zullen een zware taak hebben om op een vergelijkbaar niveau van kennis, kunde en ervaring te komen. De koper is degene die het bewijs van deze kennis, kunde en ervaring kan afdwingen. Hij is niet meer gebonden aan de originele leverancier en dus minder afhankelijk van keuzes die ooit in het verleden gemaakt zijn.

In de praktijk zijn er echter diverse CRM applicaties als open source pakket gratis beschikbaar. U vindt er diverse genoemd in het totaaloverzicht op deze CRM portal.