CRM oplossingen

Er bestaat een enorm groot aantal verschillende CRM oplossingen. Een globale indeling is die in geïntegreerde systemen, ‘best of breed’ systemen en maatwerk systemen.

Geïntegreerd CRM systeem
Een geïntegreerd systeem ondersteunt in principe alle CRM functies. Men spreekt in dit geval ook wel over een ‘CRM suite’. Een geïntegreerd systeem heeft diverse voordelen: u heeft te maken met één leverancier, de verschillende functies zijn naadloos geïntegreerd en u heeft voor toekomstig beheer en onderhoud te maken met slechts één aanspreekpunt. Er komen ook steeds meer branchespecifieke versies (verticals) van geïntegreerde systemen op de markt voor bijvoorbeeld de automobielbranche, textielbranche of overheid. Een branchespecifiek CRM systeem kan de implementatie aanzienlijk versnellen.

‘Best of breed’ systeem
U kunt ook voor iedere CRM functie afzonderlijk, zoals relatiebeheer, telemarketing en e-business, het beste CRM systeem kiezen. U kiest voor iedere functie de ‘best in class’ en stelt zo een ‘best of breed’ systeem samen. Een ‘best of breed’ systeem heeft een aantal grote nadelen: u krijgt te maken met meerdere leveranciers, het integratievraagstuk is complex en de toekomstige beheersinspanningen voor al die verschillende systemen zijn groot. Het grote voordeel is dat u voor iedere CRM functie afzonderlijk de beste oplossing voorhanden heeft.

Maatwerk systeem
Zelf een CRM-systeem bouwen is ook een mogelijkheid maar veruit het minst aantrekkelijk. Er zijn inmiddels zoveel goede CRM systemen op de markt dat zelf een CRM systeem bouwen vanuit bedrijfseconomisch oogpunt eigenlijk geen optie meer is. Binnen een ‘best of breed’ oplossing kunt u bepaalde CRM functies zoals e-business ondersteuning wel via maatwerk realiseren mocht dit voordelen bieden.