Voorbereiding op CRM pakketselectie

De selectie van een CRM pakket is een moeilijke opgave, met een grote kans op fouten die het project langer, duurder en minder succesvol kunnen maken. Investeringen kunnen fors zijn en een verkeerde keuze heeft gevolgen voor het bedrijfsproces of zelfs het bedrijfsresultaat. Het is dan ook van groot belang om tijdens het selectietraject in één keer tot de beste keuze van CRM oplossing te komen. Een goede voorbereiding is hierbij essentieel.

Vooronderzoek

Een vooronderzoek heeft tot doel om zo goed mogelijk in kaart te brengen hoe de klantprocessen in uw organisatie werken, wie daarbij een rol speelt en welke informatie u daarbij wilt vastleggen. Het vooronderzoek eindigt met een betrouwbare definitie van de eisen en wensen rond de selectie van het CRM pakket. Het vooronderzoek bestaat uit:

  •  Definitie van uw salesmethode
  •  Analyse van uw salesproces
  •  Formuleren van uw eisen en wensen

Noodzaak voor een nieuw CRM pakket

Een goed vooronderzoek maakt u duidelijk of dat wat u met het nieuwe CRM pakket nastreeft, ook daadwerkelijk door het implementeren van nieuwe software bereikt kan worden. Door in deze fase in kaart te brengen hoe uw salesproces nu is en hoe dat in de toekomst zou moeten zijn, voorkomt u dat een CRM pakket onvoldoende afgestemd is op uw (toekomstige) salesproces. Ook zorgt u er met een vooronderzoek voor dat er eenduidigheid kan bestaan over de selectiecriteria bij de leden van het projectteam dat verantwoordelijk is voor de selectie en implementatie.

Waarop letten in de voorbereiding op CRM selectie?

Het gebeurt dat organisaties een grondige procesanalyse niet nodig achten, omdat er op voorhand van uitgegaan wordt dat geen verbeteringen van het salesproces mogelijk zijn. Veel processen ‘gaan nu eenmaal zo, omdat ze al jaren zo gaan’. Omdat de hele organisatie zich heeft aangepast aan bestaande processen wordt het zoeken naar verbeteringen vaak naar de achtergrond gedrukt. Bovendien zitten veel medewerkers van organisaties niet te wachten op veranderingen. Kijk voorafgaand aan het selectietraject goed naar uw salesmethode en commerciële processen. Breng daar eerst de verbeteringen in aan, voordat u software kiest.