CRM informatie | Boeken, whitepapers, CRM box en meer

CRM informatie

Kies hier uw informatie over CRM software

Gaat u nieuwe CRM software kiezen? Wilt u weten waarin CRM oplossingen verschillen en hoe u de beste keuze maakt? Of zit u al in een CRM selectietraject? De onderstaande (e-)boeken, productinformatie, selectiehulp en CRM box zijn gratis voor u beschikbaar. U kunt ze aanvragen via deze pagina of via de servicedesk van het ICT informatiecentrum op 085 40 10 218.

Graag ontvang ik
CRM box - Complete informatie over CRM software en selectie
Hulp van een CRM specialist bij het opstarten van ons CRM project
Productinformatie, gericht op ons bedrijfsproces

Gratis boeken
1 - CRM software selectie
2 - CRM software
3 - Handboek softwareselectie
4 - Haal alles uit uw softwareprojecten
5 - Cloud computing, introductie
6 - Cloud computing, migratie

Privacystatement

Stel uw vraag

Heeft u een vraag over het ICT informatiecentrum of de beschikbare informatie over CRM software. De Servicedesk van het ICT informatiecentrum is bereikbaar via 085 40 10 218 of info@ictinformatiecentrum.nl.

Zij gingen u voor

Sinds 2001 informeert het ICT informatiecentrum jaarlijks meer dan 200.000 organisaties over de toepassing, selectie en implementatie van bedrijfssoftware en andere ICT oplossingen. Daarmee is het ICT informatiecentrum de grootste zelfstandige en onafhankelijke informatiebron bij ICT projecten.

CRM informatie

Toelichting op CRM informatie

CRM box

CRM boxBasis voor CRM software selectie
Alle CRM informatie, aangevuld met checklist, stappenplannen, overzichten, enz.

Selectiehulp
Contact met een CRM specialist
Sparren met CRM specialisten over uw project en mogelijke oplossingen.

Prodcutinformatie op maat
Productinformatie op maat
Over specifieke CRM oplossingen die passen bij uw CRM project.

Boeken

CRM software selectie
CRM software selectie (1)
Waarom zijn de geluiden toch zo verschillend als het over het succes van CRM selectie- en implementatietrajecten gaat? Waarom lukt het de ene organisatie om zonder problemen de juiste CRM software te kiezen en werkend te krijgen, terwijl de andere tandenknarsend van de ene hobbel naar de andere gaat? In dit boek vertellen deskundigen u wat zij zien als de succesfactoren en valkuilen van CRM selectie- en implementatietrajecten.

CRM software
CRM software (2)
Wat is de stand van zaken rondom CRM software? Wat zijn de belangrijkste trends? Welke oplossingen zijn er vandaag en wat biedt de toekomst? Op welke ontwikkelingen kunt u zich nu al voorbereiden? Wat is CRM software eigenlijk en wat maakt het zo belangrijk in de automatisering van de belangrijkste processen in uw organisatie? Wij legden deze en andere vragen voor aan enkele CRM specialisten die als kennispartner verbonden zijn aan het ICT informatiecentrum. Hun antwoorden leest u in dit boekje.

Handboek softwareselectie
Handboek softwareselectie (3)
In dit boek maakt u kennis met de belangrijkste aspecten van het selecteren van CRM software en andere bedrijfssoftware. Doel hiervan is dat u de selectietrajecten beter kunt begeleiden, externe deskundigen beter begrijpt en uiteindelijk tot de beste beslissing komt. Stap voor stap voert het handboek softwareselectie u mee in het selectieproces, zodat u weet aan welke aspecten u per stap moet denken, waarover u besluiten moet nemen, wie daarbij betrokken is, enz. Uiteraard ontbreken ook diverse checklists niet. Sinds de eerste publicatie van dit handboek, hebben al tienduizenden grote en kleine organisaties het handboek gebruikt als leidraad bij hun CRM selectie.

Haal alles uit uw softwareprojecten
Haal alles uit uw softwareprojecten (4)
De implementatie van CRM software wordt traditioneel beschouwd als een technische aangelegenheid. Met de IT afdeling als de trekker van het project en de focus op techniek. Leveranciers en gebruikers van vele soorten bedrijfssoftware hebben de laatste jaren veel ervaring opgedaan met de invoering van nieuwe systemen. Desondanks wordt nog altijd een groot deel van alle CRM projecten niet binnen de planning opgeleverd, voldoet de kwaliteit niet aan de vooraf gestelde eisen en worden budgetten overschreden. De technische benadering van projecten is daar voor een belangrijk deel debet aan.

Cloud computing, introductie
Cloud computing, introductie (5)
Cloud computing is een actueel thema. IT specialisten praten erover, vaktijdschriften en nieuwsbrieven schrijven erover en ook bij beurzen en congressen staat de cloud centraal. Aan alles wat een hype kenmerkt, voldoet de grote aandacht voor cloud computing. Maar is het daarmee ook een hype? Of staan we aan het begin van een nieuw tijdperk waarin het normaal is dat de plaats waar IT oplossingen geïnstalleerd zijn niet meer per se de plaats hoeft te zijn waar de oplossingen gebruikt worden? Dat laatste lijkt het geval en daarmee is cloud computing eerder een structurele, blijvende verandering in het gebruik van IT oplossingen, dan een hype.

Cloud computing, migratie
Cloud computing, migratie (6)
Internet raakt steeds nauwer verweven met ICT toepassingen. Niet alleen kan dagelijkse communicatie niet meer zonder internet, ook in zakelijke ICT toepassingen is dat in toenemende mate het geval. Onder het begrip ‘cloud computing’ bieden ICT leveranciers inmiddels een scala aan online ICT producten en diensten aan. Wat u voorheen als software of hardware zelf aanschafte, inrichtte en gebruikte binnen de technische infrastructuur van uw eigen organisatie, is nu beschikbaar ‘in de cloud’. Ook CRM software.